Krótkie przedstawienie poniatowskich szkó³ także z czasów ich budowy. Brak Zespo³u Szkó³ Technicznych.Rozmiar: 4551 bajtów Rozmiar: 9115 bajtów Rozmiar: 5707 bajtów Rozmiar: 4698 bajtów Rozmiar: 6810 bajtów
Rozmiar: 5763 bajtów Rozmiar: 4353 bajtów Rozmiar: 5474 bajtów Rozmiar: 4852 bajtów Rozmiar: 8072 bajtów Rozmiar: 41255 bajtów Rozmiar: 6820 bajtów
Rozmiar: 4193 bajtów Rozmiar: 7216 bajtów Rozmiar: 6634 bajtów Rozmiar: 5997 bajtów Rozmiar: 8030 bajtów