Zdjęcie satelitarne Poniatowej (dzięki uprzejmości Piotra Swaczyja)


1 - Droga do Opola (Sporniak)
2 - Ulica Kraczewicka
3 - Ulica Fabryczna
4 - Dawne zakłady EDA
5 - Kościół
6 - Młynki
7 - Okolice cmentarza
8 - Stare osiedle
9 - Osiedle 1000-lecia
10 - Osiedle Nowe
11 - Osiedle Przedwiośnie
12 - Osiedle Przylesie
13 - Kraczewice
14 - Droga do Nałęczowa